Produkter

Val av ingredienser

Val av ingredienserna i hela GAL-produktutbudet föregås av mycket noggrann efterforskning och sker efter strikt urval. Produkter eller material med tvivelaktigt eller osäkert ursprung, eller med otydlig, oklar dokumentation kommer aldrig i fråga.

Alla våra livsmedelsingredienser är GMO-fria, utan undantag.

GAL arbetar med former och proportioner som finns i naturen. De utmärkta fysiologiska effekterna av våra råvaror har bekräftats såväl genom tid som av ny vetenskaplig forskning.

Där det finns möjlighet, utökar GAL hållning vid val av råmaterial för GAL produkter med ytterligare garantier. Till exempel företaget som tillverkar grunden till vår patentskyddade Bio-Curcumin+ drivs av solenergi, medan GAL Omega-3 Eco fiskoljans huvudingrediens produceras utan ekologiskt fotavtryck, från viltlevande småfiskar, med fiske som bevarar den biologiska mångfalden. Det sistnämnda ämnet har också betrotts med IFFO RS och Friends of the Sea-certifieringar.

RSPO-Certifierad olja

Palmoljan som är ett bärande ämne i många av våra produkter är miljövänlig genom att den kommer från en anläggning isolerad från orangutangernas naturliga habitat och oljan produceras på ett medvetet och hållbart sätt med teknik som uppfyller de stränga kraven för RSPO-certifiering. Genom att bara använda denna typ av råmaterial i produkterna värnar GAL inte bara hälsan för konsumenterna, utan uppmuntrar också tillverkningsföretaget att anta denna strategi och teknik mer och mer i sin verksamhet. Således förstärks efterfrågan på orangutangvänligt råmaterial, och därmed tillverkarnas ekonomiska intresse, för att begränsa produktion som inte är RSPO-certifierat med målet att det till slut helt upphör med produktion som inte är RSPO-certifierat. På detta sätt motverkar GAL inte bara den traditionella palmoljeproduktionen, som äventyrar orangutanger och urskogar, utan bidrar även till att sådan tillverkning skall helt upphöra så snart som möjligt.

Förpackningar

Våra förpackningsmaterial kommer från koldioxidneutralt tryck och den MSZ EN ISO 14001: 2017-certifierade tillverkaren använder miljövänliga, ätliga bläck för utskrift på FSC® (C031340) certifierat papperslager. Vid paketering av produkterna från fabriken är till och med vårt fyllningsmaterial, (granulat) är ätbart, även om dess gastronomiska värde förmodligen är rätt begränsad.

Jorden

Vi människor har ingen möjlighet att återskapa eller återfå en orörd natur. Men vi har ändå två val:

Antingen lever och verkar vi med ansvar för omgivningen och naturen och med jordens alla levande varelser i beaktande eller så lever vi med mindre omsorg och eventuellt struntar i de värdena som påverkar vårt liv och framtid.

GAL försöker verka för att tillhöra den förstnämnda gruppen.