När GAL utvecklar produkter är naturlighet och effektivitet är de viktigaste aspekterna. Valet av råvaror föregås alltid av en grundlig granskning av det internationella utbudet. Alla GAL-produkter skall innehålla ingredienserna i samma form och proportioner som de förekommer i naturliga livsmedel. GAL kompromissar inte med detta, eftersom det har bevisats många gånger att allt i naturen inte sker av misstag eller slump. Dessutom lutar GAL åt den senaste oberoende internationella forskningen och inte sysslar med egendesignade, kostsamma sådana, eftersom vårt mål är att tillhandahålla den mest effektiva produkten och inte tävla om framställning av svårkopierbara och lättpatenterbara produkter. GAL är bara glada om konkurrenter får idéer från produkterna då detta enbart gynnar konsumenterna. GAL tror att man kan nå framgångar med detta synsätt också.

GAL utvecklar sina produkter uteslutande på basis av sådana vetenskapliga bevis som råder konsensus om och som utstått tidens prövning. På detta sätt kan GAL utveckla dom modernaste och effektivaste produkter utan att belasta konsumenter med ytterligare ekonomiska bördor.

Dåtid och nutid

Den ursprungliga motivation för GALs grundare var att producera högkvalitativa produkter till överkomligt pris, i första hand bara för sig själva samt för familjen och vänner. Eftersom produkterna visade sig vara mycket effektiva, spreds ryktena snabbt till andra kunder. Produktutvecklingens riktlinje var att producera hälsofrämjande produkter i första hand, därför är GALs grundprodukter avsedda för att bevara hälsan. Enligt GALs mening innehåller dessa produkter sådana näringsämnen som är nödvändiga för alla och som man inte, eller med svårigheter kan säkerställa med en normal kosthållning. I dagsläget har GAL kommit till sådana produkter också som tillfredsställer ofta förekommande önskemål från ett mindre kundsegment eller kundgrupper med speciella behov. GAL tror på produkters framgångar hos de kvalitetskänsliga, medvetna, välinformerade konsumenterna.

Innovation

När GAL utvecklar produkter är naturlighet och effektivitet de viktigaste aspekterna. Alla GAL-produkter innehåller ingredienserna i samma form och proportioner som de förekommer i naturliga livsmedel. GAL kompromissar inte med detta, eftersom det har bevisats många gånger att allt i naturen inte sker av misstag eller slump. Dessutom lutar GAL åt den senaste oberoende internationella forskningen och inte sysslar med egendesignade, kostsamma sådana, eftersom vårt mål är att tillhandahålla den mest effektiva produkten och inte tävla om framställning av svårkopierbara och lättpatenterbara produkter. GAL är bara glada om konkurrenter får idéer från produkterna då detta enbart gynnar konsumenterna. GAL tror att man kan nå framgångar med detta synsätt också.

Valet av råvaror föregås alltid av en grundlig granskning av det internationella utbudet.

Utveckling

Vid en given utveckling undersöker och analyserar GAL den kliniska forskningen bakom varje ingrediens. GAL tar också hänsyn till vilka av dessa är intern forskning och forskning som utförs av ett oberoende forskarteam och på detta sätt väljs sedan de mest lämpliga ingredienserna. Om det finns, söker man också efter forskning om ömsesidigt förstärkande effekter mellan de olika komponenterna. Dessa jämförs med åsikter från olika opinionsbildande läkare, framstående experter inom vetenskap, och om möjligt med recept i traditionella medicinska system. Genom att kombinera alla dessa skapas den mest effektiva kombination av råmaterial i slutprodukten. GAL är särskilt uppmärksamma på att våra råvaror finns i samma form som i naturen. Dessutom återfinns naturligtvis att inga genetiskt modifierade råvaror i GALs produkter.

Tillverkning och förpackning

GALs produkter tillverkas inom EU och således enligt strikta EU-förordningar. Alla våra råvaror testas även i laboratorium i Europa.

Kvalitetsåtagande

GALs produktutveckling grundar sig på konsensusgivande forskningsresultat och varken ekonomiska intressen eller utnyttjande av modevågor kan tvinga fram kompromisser, eftersom detta skulle påverka GALs produkters effektivitet och värde.

Vitaminer, mineraler och mikronäringsämnen

Denna kategori inkluderar den del av GAL-produkter som hjälper till att upprätthålla vår hälsa, så vi rekommenderar att de konsumeras av alla, eftersom dessa näringsämnen kanske inte är tillgängliga eller till och med svåra att komma åt, även med den mest noggranna, hälsomedvetna diet. Det är välkänt att vitamin- och mineralinnehållet i grönsaker och frukter har minskat avsevärt under de senaste 50 åren.

Örtextrakt

Produkter som motverkar skadliga effekter av vårt sätt att leva eller fokuserar på specifika hälsoproblem.

GAL i Sverige

Alla GAL-produkter tillverkas inom EU för att minimera den miljöpåverkan som långa transporter har på miljön samt för att säkerställa kvalitet och hållbarhet. Introduktionen av GAL produkter på den svenska marknaden påbörjades under 2019.

Nutri Capital AB är återförsäljare samt distributör av GALs produkter på den skandinaviska marknaden.